Skolval förskoleklass läsåret 2023/2024

Ansökan om förskoleklass

Snart är det dags att välja skola för barn som ska börja förskoleklass läsåret 23/24. Under vecka 4 kommer det skickas hem en folder till alla som är födda år 2017. I foldern finns information om kommunens skolor, hur ansökan går till, turordningsregler och skolskjuts.

Ansökan sker via e-tjänst som är öppen mellan den 6 och 19 februari 2023