Skolval Förskoleklass

Nu är det dags att välja skola för barn som ska börja förskoleklass läsåret 22/23.

Under vecka 4 skickades det hem en folder till alla som är födda 2016.

I den finns information om kommunens skolor, hur ansökan går till, turordningsregler och skolskjuts.

Ansökan sker via e-tjänst som är öppen mellan 7-20 februari.

Nedan finns en länk till foldern.