Öppet samrådsmöte på Vallaskolan den 12:e oktober

Vårdnadshavare till elever vid Vallaskolan 4-9 hälsas välkomna till ett öppet samrådsmöte tisdagen den 12:e oktober kl 18.00-19.15.

Plats: A-huset, sal A 18.

Rektor och representanter ur elevhälsan redogör för hur värdegrundsarbetet vid skolan genomförs.