Fjärr-/distansundervisning på Nipanskolan till 26/3

Sollefteå kommun har tillsammans med smittskyddet i Region Västernorrland beslutat införa fjärrundervisning i mellanstadiet (årskurs 4-6) på Nipanskolan.

Beslutet är en försiktighetsåtgärd efter att hög elev- och personalfrånvaro har rapporterats. De med symtom har testats men inga resultat har kommit än.

Region Västernorrlands smittskyddsenhet ser att riskerna är betydande för en tredje våg i Västernorrland och har i dialog med Sollefteå kommun rekommenderat fjärrundervisning på mellanstadiet på Nipanskolan. Undervisning väntas att återupptas som vanligt den 29/3, om inte annat beslut fattas.

Berörda elever och vårdnadshavare kommer att få mer information från rektor och mentorer om hur fjärrundervisningen ska genomföras. Informationen kommer under kvällen den 23/3.

Skolan kommer att vara öppen för de elever som behöver det och vårdnadshavare till dessa elever kommer att meddelas separat.

Vårdnadshavare uppmanas att säkerställa att elever med symptom testar sig för Covid19. Är provet positivt ska hela hushållet stanna hemma. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.