Ny ridskola får stöd

Kommunstyrelsen har beslutat att göra det möjligt för ytterligare en ridskola att få kommunaltstöd efter att Klovsta Ridskola inkommit med en ansökan om kommunaltbidrag. För att införandet av ytterligare en ridskola inte skulle drabba befintliga ridskolor så höjdes ramen för bidrag till 1 000 000 kronor, totalt finns nu fyra ridskolor i kommunen.

Tidigare gavs stöd till ridskolor i Ramsele, Holafors och Sollefteå nu tillkommer alltså en ny ridskola i Klovsta.Dessutom förenklas ansökningsförfarandet för ridskolorna med att de bara en gång per år behöver inkomma med en ansökan för att motta ett stöd på 250 000 kronor.

Reglerna för ridskolorna bidrag fastställdes i januari 2022 tillsammans med bidragsnormerna för andra föreningar. Men reviderades 2023 med anledning av ansökan om stöd från Klovsta.

Då ridskolorna får bidrag för planerad verksamhet till skillnad från anläggningsbidrag som är stöd för anläggningar som öppna för allmänheten och spontanidrott såsom multirinkar, isbanor, skidspår, skidbackar osv.

Precis som för alla andra föreningar som får stöd för planerad verksamhet ska föreningarna kunna styrka aktivitet. Det sker i form av ett närvarokort där respektive aktivitet som är bidragsgrundande ska noteras. Till skillnad från andra föreningar behöver ridskolorna dock inte årligt redovisa närvarokortet utan kunna lämna in dessa vid begäran.