Tillfälligt stöd föreningar med anledning av Covid19

Föreningslivet är en viktig kraft för utvecklingen av Sollefteå kommun. Samtidigt har många föreningar drabbats hårt av den pågående pandemin.

Kommunstyrelsen har med anledning av de utmaningar som föreningslivet mött under pandemin beslutat om ett extra stöd på 500 000 kronor under 2021. Stödet ska hjälpa till att säkerställa föreningens fortsatta verksamhet. Detta är det andra stödpaketet till föreningslivet, i slutet av 2020 delade Sollefteå kommun ut 350 000 kronor i tillfälligt stöd med anledning av pandemin.

Läs mer och sök här.