Sollefteå utreder start av Fritidsbank

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Hos en Fritidsbank kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer.

Utlåningstiden är 14 dagar, alla kan låna och allt är utan kostnad för den som lånar. Fritidsbanken finns i flera kommuner runt om i Sverige och nu vill Sollefteå kommun bli nästa kommun som öppnar upp en Fritidsbank.

- Sollefteå kommun är en friluftskommun och det här är ett sätt för såväl medborgare som turister att lättare kunna komma ut i naturen. Det kommer också att gynna utvecklingen av vår kommun när det blir enklare för naturturismen men också gynnar näringslivet när fler har möjligheter att prova på olika aktiviteter, säger Johan Andersson, ordförande kommunstyrelsen.

- I princip all utrustning är skänkt. När barnen växer ut utrustningen och vuxna byter ut så kan de istället för att slänga bort lämna materialet till Friluftsbanken så att det kan nyttjas av fler. Det är ett återbruk som är bra för miljön och plånboken, säger Birgitta Häggkvist, vice ordförande kommunstyrelsen.

- Fritidsbanken skapar möjligheter, alla har inte råd med dyr friluftsutrustning på flera tusen. Det här är en satsning på folkhälsan eftersom vi tror att det här kommer att stimulera och förenkla för människor att röra på sig mer, säger Kjell-Åke Sjöström, ordförande utskottet vård och omsorg.

Under våren har dialog förts med företagarföreningar och enskilda handlare i Sollefteå kommun. Kommunstyrelsens beslut innebär att införandet av en Fritidsbank ska utredas snarast och ett förslag presenteras under hösten 2021.