Förstudie Hallstaberget

Arbetet med att utveckla Hallstaberget har börjat. Med stöd från bland annat Tillväxtverket genomför Sollefteå kommun nu en förstudie för att kartlägga hur Hallstaområdets attraktionskraft kan stärkas och området utvecklas.

Hallstaberget är idag ett av norra Europas mest kompletta skidanläggningar och ett av Sveriges bästa skid- och friluftsområden. Området pekas också ut som viktig för Höga Kustens utveckling som destination för vinterturism.

Förstudien ska bland annat kartlägga befintliga och framtida intressenters behov och intressen. Men också visualisera hur en eventuell utveckling av andra boendeformer (t.ex. vintercamping) och utveckling av skidstadion skulle kunna se ut.

Målsättningen är att förstudien ska resultera i underlag som kan användas för att locka externa investeringar i området och leda till en projektansökan om utvecklingsmedel för området.