Fritidsgården i Näsåker öppnar igen!

Nu öppnar nu Näsåkers fritidsgård. Verksamheten är ännu i sin linda men personalen, Mika Moretti och Mårten Grön, hoppas på tät dialog med ungdomarna i området så att fritidsgården ska kunna passa alla.

Fritidsgården i Näsåker, som finns på Markusgården i centrala Näsåker, slog återigen upp portarna efter en tids avstannad verksamhet. I dagsläget är det öppet måndagar klockan 18.00-21.00 och ungdomar från åk 6 t o m 17 år är välkomna!

Fritidsgården finner du på Markusgården centralt i Näsåker