Var med och utveckla Sollefteås stadskärna!

Var med och utveckla Sollefteås stadskärna!

Hur gör vi vår stadskärna mer attraktiv? Det finns redan ett beslut om samfinansiering för utveckling av torget och den passage som går mellan Storgatan och stadsparken, men vi behöver tänka ännu längre, och bli ännu fler som vill hjälpa till. Genom platssamverkan, inspirerande visioner och en banbrytande metodik finns en förhoppning om ett brett engagemang som möjliggör snabba resultat. Vill du/ditt företag vara med i projektet? Använd gärna e-tjänsten längst upp på denna sida för att lämna dina kontaktuppgifter.

Visionsskisserna som är framtagna av White Arkitekter, är resultatet av ett utvecklingsprojekt som Fastighetsägarna under det senaste året har haft i uppdrag av Sollefteå kommun att processleda via en utvecklingsgrupp representerade av fastighetsägare, Handel Sollefteå och kommunala tjänstemän. Initialt satsar Sollefteå kommun och fastighetsägare 150 tkr var. Även branschorganisationen Fastighetsägarna har nu tagit beslut om att bevilja motsvarande medel, då metodiken för genomförande kan komma till lärdom för fler städer.

– Det innebär att de första installationerna kan komma att vara på plats redan i höst. Nu hoppas vi bara att fler vill ansluta sig till att medfinansiera så att vi kommer hela vägen med att förverkliga visionerna för platserna och öka stadskärnans attraktivitet, säger Christina
Friberg, Fastighetsägarna, som är processledare för utvecklingsgruppen.

Genom att börja ta platsen i anspråk med olika installationer och skyltar som illustrerar visionen för platsen hoppas man kunna locka till sig fler investerare. För att snabbt åstadkomma resultat sker genomförandet allt eftersom medel kommer in. Någon tidsplan eller budget för de båda platsernas färdigställande finns i därför inte i dagsläget.

– Det känns glädjande att vi den här gången har ett sådant stort engagemang från fastighetsägare. Det ger goda förutsättningar för att vi ska få till en långsiktigt hållbar platssamverkan, säger Christina Friberg.

Unikt är att båda platserna ska vara generationsöverskridande och fungera alla säsonger. Visionsskisserna grundar sig på en bred förankring med olika referensgrupper och på idéer från studenter vid Sollefteå gymnasiums teknikprogram med designinriktning. Utveckling och uppföljning kommer att ske genom fortsatt dialog med medborgare och via flödesmätare.

Syftet med projekten är att ge Sollefteå stadskärna en bra återstart postpandemin och bädda inför kommande etableringar i staden. Genom att börja med att satsa två avgränsade områden, hoppas man öka engagemanget för en fortsatt och långsiktig utveckling av stadskärnan. Sex fastighetsägare har tillsammans med Sollefteå kommun och Fastighetsägarna, redan skrivit under en avsiktsförklaring om en samfinansiering av dessa två *BID-inspirerade platssamverkansprojekt.

För mer information kontakta:

Christina Friberg, processledare för utvecklingsprojektet och expert stadsutveckling,
Fastighetsägarna MittNord, christina.friberg@fastighetsagarna.se , 070 - 349 91 25

*Business Improvement District (BID) är den mest välkända termen för organiserad platssamverkan som syftar till att öka attraktiviteten och fastighetsvärden i området. Modellen bygger på lokalt engagemang där privata och offentliga aktörer arbetar tillsammans för att förbättra och utveckla sitt gemensamma närområde.

Visionsbild sommar i Sollefteå stadskärna