Nominera nu till Sollefteå kommuns Miljöpris

Vet du någon som gjort skillnad för miljön i Sollefteå kommun? Då ska du nominera till Sollefteå kommuns årliga Miljöpris!

Utmärkelsen delas ut till person, grupp, skolklass, förening eller organisation som gjort värdefulla insatser i Sollefteå kommun under föregående år inom miljö, byggande, natur, hälsa eller kulturmiljö. Det är utskottet för Samhällsutveckling som utser pristagarna. Utdelningsceremonin äger rum vid fullmäktiges sammanträde i juni.

Hur nominerar du?

Skicka din nominering via e-post till Sollefteå kommuns hållbarhets- och landsbygdsutvecklare på maaike.smit@solleftea.se

I mejlen besvarar du följande frågor:

  1. Vem eller vilka vill du nominera till miljöpriset?
  1. Hur har den som du nominerar agerat för att värna miljön och/eller bidragit till hållbar utveckling? Varför ska den du nominerar få miljöpriset? Beskriv vad den nominerade har gjort för insats

Din nominering måste ha kommit in till oss senast den 3e maj.

Låt några av de tidigare prismottagare inspirera

Sollefteå kommuns Miljöpris 2022 tilldelades Näsåker nipor, en arbetsgrupp inom Näsåkers samverkan för att det på ett föredömligt sätt under många år återskapat det öppna niplandskapet i Näsåker. Nils Humlesjö och Johannes Frisk mottog priset på Kommunfullmäktige.

Miljöpriset 2021 tilldelades Stickans Kött och projektet KliMATval. Stickans Kött arbetar efter att framställa råvaror med minimal miljöpåverkan. Alla styckningsdetaljer tas tillvara och hela djuret kommer till sin rätt. Projektet KliMATval är en samverkan mellan kommunens kostverksamhet, ICA Kvantum och SvinnWin som tillsammans skapade möjligheten att tillvarata svinn och samtidigt öka elevernas välmående och medvetenhet kring klimat och mat.