Företagsklimatet fortsätter att förbättras

Sollefteå kommun klättrar 37 platser i årets ranking över företagsklimatet i Sverige och enligt Svenskt Näringsliv är företagsklimatet i Sollefteå bäst i Ångermanland.

De senaste åren har Sollefteå kommun prioriterat arbetet med att stärka företagsklimatet och klättrat 163 platser sedan 2018.

- Sen 2018 har vi klättrat 163 placeringar, det är en makalös utveckling. Det visar att vårt långsiktiga och strategiska arbete bär frukt. Jag är stolt över allt det som vi åstadkommit under de är åren, politiker, företagsorganisationer, företagare och tjänstemän tillsammans. Ett gott företagsklimat och företag som växer och utvecklas är en förutsättning för god välfärd, säger Johan Andersson, ordförande i kommunstyrelsen.

För första gången någonsin uppger företagarna i Sollefteå kommun att de är mer nöjda med företagsklimatet i kommunen än snittet för riket. Mest nöjda är företagen med politikerna attityder till företagande, kommunens service och bemötande och information till företagen.

- Vi har tydligt prioriterat företagsklimatet i kommunen och resultatet visar att vi har prioriterat rätt. Att värna om företagens utvecklingsmöjligheter är att värna om hela kommunens utveckling. Det är också glädjande att det vi gjort tillsammans syns såväl i verkligheten som i rankingar som denna, säger Birgitta Häggkvist vice ordförande i kommunstyrelsen.

För tre år sen startade kommunen tillsammans med näringslivet ett samarbete, #DrivkraftSollefteå, med slutgiltiga målet att klättra minst 100 placeringar i Svenskt Näringslivs Företagsklimat ranking. Ett mål som nåddes med råge då kommunen klättrat 163 platser de senaste tre åren.

- De flesta företag i vår kommun är små och därför är ett starkt och gott företagsklimat viktigt. En ensam företagare ska känna att de har ett stöd i kommunen. Nu gäller det att fortsätta arbetet tillsammans med företagsorganisationerna säger Kjell-Åke Sjöström

Hela rankingen kan du ta del av på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.