Uppdatering gällande Sollefteå camping

I december 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att kommunen skulle verka för en försäljning av Sollefteå camping. Sedan dess har arbetet pågått med att hitta lämpliga intressenter och anbud som motsvarar kommunens utgångspris.

Den budget som fullmäktige fattat beslut om har avsatt 850 000 kronor under 2022 för att Sollefteå camping ska utarrenderas, något som skapar otydlighet kring vilket uppdrag kommunfullmäktige har gett.

Det bedöms inte vara ansvarsfullt gentemot de som visat intresse att ytterligare förlänga processen.

- Vi har ett ansvar mot de företag som är involverade i processen att lämna ett tydligt besked om vägen framåt. Det känner vi att vi inte kan göra nu och att den kommunala beslutsprocessen riskerar att bli utdragen ska inte drabba den enskilda entreprenörer, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Istället ska förvaltningen föra dialog med politiken om alternativa förslag för driften av Sollefteå camping och vägen framåt.

- Sollefteå camping är en viktig anläggning och vi har varit tydliga med att den här processen ska ske grundlig och att vi ska arbeta långsiktigt. Av respekt för alla intressenter har vi valt att inte förlänga processen. Istället ska förvaltningen i dialog med politiken komma fram med ett förslag på hur driften av Sollefteå camping kan se ut under nästa år, säger Johan Andersson.