Rekordbra företagsklimat i Sollefteå kommun!

Företagsklimatet i Sollefteå kommun har aldrig varit bättre, enligt den enkät som Svenskt Näringsliv årligen gör bland kommunens företagare.

Högst rankar företagen kommunpolitikers attityder till företagande, kommunens service och bemötande samt information till företagen. Medan störst utvecklingspotential finns när det kommer till vägnät, tåg- och flygförbindelser.

Företagsklimatet i Sollefteå bedöms nu vara bättre än riksgenomsnittet och är bäst i Ångermanland. De senaste årens utveckling vad gäller företagsklimatet har varit extraordinär, något som bekräftas av både Svenskt Näringsliv som Sveriges Kommuner och Regioners Insiktmätningar.

De senaste åren har Sollefteå kommun klättrat 126 platser i Svenskt Näringslivs ranking och nyligen rankade SKR företagsklimatet i Sollefteå bland de bästa. Enkätresultaten ger en god indikation på att Sollefteå kommun kommer att klättra ytterligare när Svenskt Näringsliv lanserar sin ranking under hösten.

Kommentarer från Sollefteå kommun,

- Vi har gjort en rejäl resa de senaste åren, från att varit bland de sämsta kommunerna till att nu börja nosa på toppskiktet. Bra företagsklimat är en förutsättning för att vi ska ha en bra vård, skola och omsorg. Växer vårt näringsliv så innebär det mer skattemedel till välfärden. Företagen i Sollefteå kommun bidrar med 1,1 miljarder kronor i skatteintäkter till välfärden och vi måste gemensamt arbeta för att den kakan ska växa, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

- Vi har varit väldigt tydliga med att företagens ärenden ska ha hög prioritet och att vi gemensamt alltid ska tänka på möjligheterna istället för hinder. Det vi ser resultatet av är en kulturresa vi gjort tillsammans, politiken, tjänstepersoner och näringslivet, säger Birgitta Häggkvist, vice ordförande i kommunstyrelsen.

- Vårt näringsliv består till stor del av små- och medelstora företag. Det är företag som är beroende av att ha ett gott lokalt företagsklimat för att kunna utvecklas. När företagen växer, skapar arbetstillfällen med bra löner får vi också en starkare välfärd och attraktivare kommun, säger Kjell-Åke Sjöström, ordförande utskottet Vård- och omsorg.