Lyssna på sidan Lyssna

Sollefteå kommun underlättar för företagen

Pandemin har slagit hårt mot restaurangbranschen som levt med hårda restriktioner vilka har kraftigt påverkat verksamheterna under en längre tid.

För att underlätta för företagen beslutade kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att för år 2021 efterskänka årliga avgifter för företagare som har stadigvarande serveringstillstånd.

Pandemin har slagit hårt mot restaurangbranschen som levt med hårda restriktioner vilka har kraftigt påverkat verksamheterna under en längre tid. För att underlätta för företagen beslutade kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att för år 2021 efterskänka årliga avgifter för företagare som har stadigvarande serveringstillstånd.

I Sollefteå kommun finns det 36 verksamheter som har ett stadigvarande alkoholtillstånd och de årliga avgifterna baseras på en fastavgift samt en rörlig avgift baserat på såld mängd alkohol för föregående år.

Kommentar Sollefteå kommun,

- Restauranger är bland de verksamheter som drabbats hårdast av pandemin. Jag är glad över att vi kan ta det här steget och underlätta något mer för våra lokala näringsliv. Vi vill att våra butiker och restauranger ska finnas kvar när pandemin förhoppningsvis snart är över, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

- Företagsklimatet är väldigt högt prioriterat för oss och vi för dialog nästan dagligen med vårt näringsliv i utvecklingsfrågor men också om hur vi som kommun skapa rätt förutsättningar. Utifrån det försöker vi använda alla de verktyg som finns i vår låda och jag är glad över att vi kan ta det här steget också, säger Birgitta Häggkvist, vice ordförande kommunstyrelsen.

- Småföretagen är oerhört viktiga för utvecklingen av vår kommun. Restaurangerna i vår kommun är nästan uteslutande småföretagare som behövs om vi t.ex. ska utveckla besöksnäringen. Därför ska vi vidta de åtgärder som vi kan för att stötta företagen under den här svåra perioden, säger Kjell-Åke Sjöström, ordförande utskottet för vård- och omsorg.

Beslut fattas av kommunfullmäktige och beslutet beräknas kosta ca 100 000 kr.