Sollefteå i företagstoppen

Sollefteå har ett av Sveriges bästa företagsklimat, det visar Sveriges Kommun och landstings undersökning, Insikt.

Sollefteå kommun placeras på 13e plats i landet med ett NKI (nöjd kund index) på 81, en förbättring med 7 poäng jämfört med 2018.

Undersökningen visar hur företagare i kommunerna uppfattar service och myndighetsutövning inom en rad områden och betygsätter upplevelsen av tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Bäst betyg får kommunens tjänstemän vad gäller bemötande följt av effektivitet, kompetens och tillgänglighet. Sollefteå kommun förbättrar sina resultat på samtliga punkter jämfört med den senaste mätningen 2018.

Tabell visar Sollefteå kommun resultat i företagsklimat

Resultat 2020

Resultat 2018

Total NKI

81

74

Bemötande

87

78

Effektivitet

82

73

Tillgänglighet

80

74

Kompetens

80

72

Rättssäkerhet

79

72

Information

77

74

Nöjdast är företagarna som varit i kontakt med kommunen gällande miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll. Mest nöjd är man med bemötandet (91 poäng) följt av effektivitet (87 poäng).

Även inom området bygglov får Sollefteå kommun väldigt höga poäng och företagarna är mest nöjda med kompetensen (86 poäng) följt av bemötande och tillgänglighet (82 poäng).

Kommentarer från Sollefteå kommun

- Jag är stolt över mina medarbetare och kollegor. Vi har jobbat målmedvetet med våra processer för att hela tiden bli bättre. Att vi dessutom får ett så högt resultat under ett år då pandemin slagit hårt mot näringslivet gör mig extra stolt. Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla företagsklimatet i vår kommun, säger Maria Söderlund, miljö- och byggchef i Sollefteå kommun.

- Vi har varit väldigt tydliga under den här mandatperioden att företagsklimatet är högt prioriterat. Denna och andra mätningar visar att vi är på god väg. Att ha ett gott företagsklimat är oerhört viktigt för att skapa nya arbetstillfällen som genererar nya skatteintäkter. Att vi har en hög servicenivå, snabb handläggning och gott bemötande hjälper i alla former av etableringar, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

- Ny energi, tydligare prioriteringar och samarbete är nyckelorden. Ett stort tack till alla tjänstemän i organisationen som de senaste åren verkligen har arbetat för att stärka företagsklimatet. Ett stort tack också till samtliga företag och näringslivsorganisationer som har varit med och arbetat konstruktivt med oss för att förbättra företagsklimatet, säger Birgitta Häggkvist, vice ordförande i kommunstyrelsen.

- De absolut flesta av våra företag i kommunen är små. Därför är det viktigt att satsa på att de får snabb hjälp och service. Vi ska vara en pragmatisk organisation och det ska vara lätt att vara småföretagare i Sollefteå kommun. Det känns bra att vi tar stora kliv till att ha ett av landets bästa företagsklimat, säger Kjell-Åke Sjöström, vänsterpartiet.

- Näringslivsklimatet är en viktig faktor när vi arbetar med etablering och utveckling av företag. Resultatet i Insikt är ett bevis för att samverkan, dialog och attityd ger effekt. I vår #drivkraftsollefteå satsning är vårt viktigaste verktyg just, samverkan mellan näringsliv och kommunen. Thomas Östlund näringslivsansvarig.

FAKTA
Fler än 44 000 företagare i Sverige som har haft ärenden inom brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljöhälsoskydd och livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. I Sollefteå har nästan 100 företagare deltagit i undersökningen dock inga i områdena brandskydd (handhas av Räddningstjänstförbundet) och markupplåtelse.

Det nationella medelvärdet var 74 av 100.