Uppdrag att underlätta för etablering av apotek i centrum

Apoteket hjärtat meddelade nyligen att man har för avsikt att lämna sina lokaler i Citygallerian.

Då apotek är en viktig service har Kommunstyrelsen beslutat att uppdra till förvaltningen att stötta fastighetsägare i arbetet med att locka en apoteksetablering till Sollefteå centrum.

Sedan tidigare har ett arbete inletts för att utveckla Sollefteå centrum, ett långsiktigt arbete som ska ske i samarbete med fastighetsägare, handlare och Handel Sollefteå. Detta uppdrag är ett komplement då en apotek anses vara en viktig service som bör finnas i centrum.