Lungsjön växer!

Lungsjöbygden i nordvästra hörnet av Sollefteå kommun kämpade länge mot utflyttning och ständigt sjunkande befolkningssiffror. Men nu växer bygden, befolkningen ökar och skolskjutsarna går åter igenom samhället.

Utvecklingen i Ljungsjön har inte bara inneburit att skolskjutsarna är tillbaka i byn utan också att tidigare tomma hus fått liv.

De senaste åren har antalet bofasta ökat med 22 personer, varav åtta barn. Det kanske inte låter så mycket men med tanke på att byn innan hade en befolkningsstorlek på 58 personer är det en mycket stark utveckling.

Samtidigt har byalaget satsat på att utveckla byn med alltifrån satsningar på friluftsliv, besöksnäring, den gemensamma samlingslokalen och bredband.

En stark anledning till framgången är den starka arbetsmarknad som utvecklats i området de senaste åren där allt fler företag såväl etablerar sig samtidigt som befintliga företag behöver rekrytera. Den starka arbetsmarknaden i kombination med att byalaget tidigt satsade på bredband har betytt att Lungsjön på ett effektivt sätt kunnat dra nytta av trenden där allt fler yngre söker sig bort från storstadsområden till mer livskvalitet.

Dessutom tyder det mesta på att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta. Redan i år väntas fler familjer flytta in då ett antal tidigare tomma fastigheter har sålts till nya ägare som planerar att flytta in under våren.