Satsning på besöksnäringen och campingplatser i Sollefteå kommun!

Idag beslutade kommunstyrelsen i Sollefteå kommun om att göra en satsning på att rusta upp campingplatserna i Junsele, Näsåker och Långsele. Totalt satsas ca 300 000 kr på vardera camping.

Campingplatserna är oerhört viktiga för kommunens utveckling och besöksnäringen. De senaste åren har campingarna i Sollefteå kommun rankats högt i nationella jämförelser och fått höga betyg. Bland annat utsågs Långsele camping till Sveriges bästa och Sollefteå camping rankades på plats nummer 6 år 2019.

För att fortsätta den positiva utvecklingen som besöksnäringen har skapat har kommunstyrelsen beslutat att tillföra medel för att rusta upp campingarna i Junsele, Näsåker och Långsele.

Medlen ska användas till alltifrån upprustning av stugor till att tillskapa fler campingplatser.

I Ramsele camping pågår en översyn och satsning på den campingen skjuts tills dess att det finns ett färdigt arrendeavtal.