Skatepark/pumptrackbana

Allmänna Arvsfonden beviljar Friluftsfrämjandet i Sollefteå 1,9 miljoner kronor för byggandet av en Pumptrackbana i centrum.

Pumptrackbanan är en vidareutveckling av området kring Linsänket/stadsparken. Tanken är att området ska utvecklas och bli en mötesplats för hela familjen.

Totalt beviljar Allmänna arvsfonden ca 1,9 miljoner kronor för projektet och Sollefteå kommun deltar som medfinansiär och samarbetspart i projektet.

Nästa steg är att invänta det slutgiltiga beslutsmeddelandet från Allmänna arvsfonden och medföljande instruktioner. Därefter kommer Friluftsfrämjandet och kommunen att gå vidare med att fastställa en plan för färdigställandet av pumptrackbanan.

Linsänket/ centrum – mötesarena för hela familjen

Sollefteå kommun har arbetat målmedvetet för att utveckla området kring Linsänket och förvandla området till en samlingsplats för hela familjen. Fler aktiviteter och nyheter som berör området kommer att presenteras inom kort.

Kopplat till detta pågår också tillsammans med Fastighetsägarna ett projekt för att utveckla centrum med bland annat tankar att på ett bättre sätt bygga ihop gågatan med Stadsparken.

Cykling och besöksnäring

Pumptrackbanan blir också ett bra komplement till den stora satsning på cykelturism som kommunen gör tillsammans med näringslivet.