Handlingskraft i hela kommunen

Ansiktet utåt i en bygd är ofta tätorternas centrum med handel, restauranger och övriga servicefunktioner. Att platserna uppleves vara attraktiva, välkomnande och inbjudande främjar besöksnäringen och entreprenörskap.

Därför beslutade kommunstyrelsen idag att avsätta 500 000 kr för attraktivare centrum i Näsåker, Junsele, Ramsele, Långsele och Sollefteå. Exakt vad pengarna ska användas till kommer att skilja sig från plats till plats och avgöras av medborgardialoger som ska arrangeras under hösten 2021 på respektive ort.

Kommentarer från Sollefteå kommun,

- Tillsammans med Handel Sollefteå Länk till annan webbplats. har vi startat ett långsiktigt centrumutvecklingsprojekt i Sollefteå. Ett projekt där kommunen tillsammans med Fastighetsägarna och Handeln ska arbeta fram en plan för en attraktivare och livligare centrum. Samtidigt ser vi ett behov av att göra konkreta insatser redan nu i hela kommunen, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå kommun.

- Under sommaren 2020 gjordes en del insatser i samråd med Sollefteå Handel i Sollefteå centrum. Nu fortsätter vi det arbetet med satsningar i Näsåker, Junsele, Ramsele, Långsele och Sollefteå, säger Birgitta Häggkvist, vice ordförande i kommunstyrelsen.

- Exakt vad som ska göras kommer att avgöras av medborgardialoger som kommer att hållas på respektive ort under hösten. På vissa håll kanske det är en förening eller ett byalag som är bäst lämpad att utföra uppgifterna medan på andra håll kanske det är kommunen som ska vara drivande. Men oavsett så är det viktigt att lyssna till vad såväl medborgare som handlare tycker, säger Kjell-Åke ordförande utskottet för vård- och äldre.