Handla lokalt

Det finns många skäl till att handla lokalt. Vi listar några av dom här.

Kraftfullare kommun

När våra företag och handlare utevecklas så växer vår kommun. När fler gör sina inköp lokalt får våra företagare möjlighet att anställa och utveckla nya tjänster som i sin tur skapar fler arbetstillfällen och en starkare skattebas.

Attraktivare kommun

Levande handel och centrum gör kommunen mer attraktiv. Tomma lokaler fylls up och fler ser kommunen som ett attraktiv plats för att bo och verka på. Det betyder att underlaget för att erbjuda kommunal service såsom skola, vård och omsorg också blir bättre.

Bättre för miljön

Genom att handla lokalt bidrar du till att minska tranporterna och därmed sparar på miljön.

Bättre sammanhållning

Ett starkt näringsliv betyder att det blir lättare att etablera samarbeten, driva utvecklingsprojekt och få stöd från livskraftiga lokala företag. Något som gynnar alla från ideella föreningar till skolklasser. Föreningar och en livskraftig centrum är också viktiga mötesplatser för människor.

Besöksnäringen

Ett levande handel är väldigt viktig för besöksnäringen och ger ett positivt intryck hos besökare. Bilden av ett levande handel är något man gärna delar med sig till andra och en viktig del av ens upplevelse.