Centrum får ett "tak"

Flaggspel längs gågatan

Centrumutveckling består utav en hel del små och stora åtgärder. Ett av de mindre åtgärder som önskades av Handel Sollefteå var ett flaggspel längs gågatan.

Tanken är att ge gågatan en känsla av ett "tak".

 

Den befintliga infrastrukturen för vinterbelysningen användes för att hänga upp flaggorna. Flaggor som valdes var de nordiska länderna samt Sollefteå Handels flagga.