Återstarten av Sollefteå stadskärna är påbörjad

Startskottet för en nysatsning på Sollefteå stadskärna har gått. Genom samverkan mellan fastighetsägare, handel och Sollefteå kommun är målet att genom ett BID-inspirerat projekt ge stadskärnan en möjlighet till en positiv återstart efter Covid-19. Tre BID-områden är beslutade att prioritera.

De tre BID-områden som är beslutade att prioritera är följande:

  • Entré stadsparken
  • Torget
  • Gågatan (Kungsgatan-Hantverkaregatan)

Utvecklingsarbetet bygger vidare på den platsvision som Fastighetsägarna MittNord var med och tog fram 2018. Närmast väntar nu fördjupad dialog kring utvecklingsbehov med referensgrupper med representation från fastighetsägare, handel, kommun, politik och övriga näringsidkare.

Planen är att utvecklingsgruppen ska presentera en affärs- och handlingsplan för aktuella BID-områden vid årsskiftet, där planerade åtgärder bygger på samfinansiering mellan fastighetsägare och Sollefteå kommun.