Arena Höga Kusten Inland

Besöksnäringen har utvecklats positivt och är en viktig del i Sollefteå kommuns näringsliv. För att ytterligare stärka en långsiktig och hållbar tillväxt har kommunen sökt och fått beviljat ett tre årigt EU-projekt, ett projekt som nu avslutats.

Projekt Arena Höga kusten Inland

Statusrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022
2021

Projektet ska vara en katalysator för att stärka och utveckla besöksnäringen i Junsele/Västraområdet och därmed ge positiva effekter och synergier på andra områden och branscher.

Syftet med projektet:

  • Att stärka små och medelstora företags professionalitet, hållbarhet och innovationskraft genom att ge tydliga förutsättningar och verktyg.
  • Projektet ska skapa en innovationsarena där företagen genom samarbete kan utveckla nya produkter och tjänster samt bygga en attraktiv plats med ett gott värdskap mot en nationell och internationell arena.
  • Innovation och digitalisering, nätverksbyggande och affärsutveckling är projektets verktyg vilket stärker hela Höga Kusten-destinationen och binder ihop kust och inland.
  • Projektet ska gå hand i hand med destinationsbolaget Höga Kustens arbete med att utveckla attraktionskraft i internationell klass.

Effekter projektet skall uppnå på lång sikt:

  • En tydlig ökning av antalet besöksanledningar, besökare, gästnätter och ett starkare varumärke för hela Höga Kusten-området som bidrar till en generell utveckling av besöksnäringen inom destinationen.
  • Fler företag har startats, både som en direkt och indirekt följd av projektets aktiviteter och satsningar.
  • De digitala innovativa lösningarna har skapat ökad synlighet, tillgänglighet och förstärkt besöksupplevelserna vilket bidragit till att öka attraktiviteten för Höga Kusten-området som helhet och specifikt för H-K inland.
  • Företagen har utvecklat vidare ett antal digitala och fysiska produkter och tjänster som paketerats med andra aktörer inom destinationen.

Besöksnäringsnav skapas - långsiktig lösning

Arbetet med att skapa ett besöksnäringsnav som ska finnas kvar efter projektet är avslutat är påbörjat. Syftet är att hitta en funktion som hjälper företagare och föreningar att utveckla sina varor och tjänster samt att nå ut till fler kunder för att öka intäkterna. För mer information se bilagorna ”Handlingsplan Innovationsarena” och ”Förtydligande av Innovationsarena”.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förtydligande av Innovationsarenan.pdf Pdf, 182.4 kB, öppnas i nytt fönster. 182.4 kB 2022-06-07 08.41
Handlingsplan Innovationsarena.pdf Pdf, 757.9 kB, öppnas i nytt fönster. 757.9 kB 2022-06-07 08.41

För fler frågor runt projektet kontakta

Thomas Östlund
Telefon 070-211 15 38
E-post thomas.ostlund@solleftea.se

- Se fler länkar längst ned på sidan -