Kommunfullmäktige inställt

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att ställa in sammanträdet i maj och hänskjuta ärendena till nästa sammanträde.

Kommunfullmäktige i juni äger rum 19e.