Utlysning av stipendier

Lars-Gunnar Hägglunds stiftelse för barn- och ungdomsidrott i Sollefteå kommun inbjuder härmed klubbar och föreningar som bedriver idrottsverksamhet för barn- och ungdomar i Sollefteå kommun att inkomma med förslag till 2022 års stipendiater.

Stiftelsen lämnar ett stipendium för träning och utveckling till minst en pojke och en flicka i åldern 15 – 18 år.

Varje klubb/förening äger rätt att nominera två kandidater.

Mottagare av stipendium ska vara lovande och framstående för sin ålder i sin idrott och därtill en god förebild för sina yngre kamrater. Mottagare får inte vara professionell utövare av sin idrott.

För utdelning av 2022 års stipendium som utdelas under 2023 kan ungdomar födda mellan 1 januari 2004 och 31 dec 2007 och som varit folkbokförda sedan i vart fall den 1 januari 2020 nomineras.

Nomineringar ska innehålla namn, personnummer, meritförteckning samt motivering och vara stiftelsen tillhanda senast den 31 mars 2023.

Frågor besvaras av Maria Lindsbo, 0620-682064

Nomineringar skickas till maria.lindsbo@solleftea.se