Kommunfullmäktige inställt

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att ställa in sammanträdet i februari på grund av för få ärenden.

Nästa ordinarie fullmäktige äger rum den 29 april.