Lyssna på sidan Lyssna

Sammanträdesplan 2023


Sammanträdesplan 2023


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

-

27

-

24

29

19

-

-

25

30

27

18

Kommunstyrelsen

10

7

14

4

9

7

-

15

5

10

7

5

Kommunstyrelsens utskott:


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Samhällsutveckling

23

20

20

17

15

12

-

21

18

16

13

11

Allmänna

24

21

21

18

16

13

-

22

19

17

14

12

Vård & omsorg (allm)

25

22

22

19

17

14

-

23

20

18

15

13

Unga & lärande

27

23

23

20

25

15

-

24

21

19

16

14

Övriga nämnder och råd


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Överförmyndarnämnd

-

15

-

-

10

21

-

-

13

-

22

13

Jävsnämnd

-

2

-

20

-

8

-

-

21

-

9

-

Kommunens Funktionsrättsråd

-

6

-

3

-

-

-

21

-

-

13

-

Kommunens Pensionärsråd

Ungdomsdelegation

Sammanträdesdatum fylls på allt eftersom de planeras.


Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen


Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Januari

-

10

Februari

27

7

Mars

-

14

April

24

4

Maj

29

9

Juni

19

7

Juli

-

-

Augusti

-

15

September

25

5

Oktober

30

10

November

27

7

December

18

5

Kommunstyrelsens utskott


Samhällsutveckling

Allmänna

Vård & omsorg (allmänt)

Unga och lärande

Januari

2324

25

27

Februari

20

21

22

23

Mars

20

21

22

23

April

17

18

19

20

Maj

15

16

17

25

Juni

12

13

14

15

Juli

-

-

-

-

Augusti

21

22

23

24

September

18

19

20

21

Oktober

16

17

18

25

November

13

14

15

16

December

11

12

13

14

Övriga nämnder och råd


Överförmyndarnämnd

Jävsnämnd

Kommunens Funktionsrättsråd

Kommunens Pensionärsråd

Ungdomsdelegation

Januari

--

-Februari

15

2

6Mars

-

-

-April

-

20

3Maj

10

-

-Juni

21

8

-Juli

-

-

-Augusti

-

-

21September

13

21

-Oktober

-

-

-November

22

9

13December

13

-