Markundersökningar vid Järnvägsgatan

Sweco kommer att genomföra markundersökningar vid Järnvägsgatan mellan Hantverkaregatan och Järnvägsgatan 51.

Undersökningarna ska pågå mellan 18/9 till och med 28/9. Framkomligheten för trafiken kan påverkas.