Trafikverket byter ut uttjänta vägtrummor.

Karta över området

Arbetet med trumbytet innebär att Trafikverket tillfälligt behöver stänga väg 786 i Kärvsta för genomfart från 18 september

Mellan september 2023 och oktober 2024 ska Trafikverket byta ut ett flertal uttjänta trummor längs järnvägen mellan Västeraspby och Långsele till nya klimatanpassade trummor som hanterar större vattenmängder.

Med åtgärden minskar risken för skador från regn- och smältvatten vilket skapar en stabilare och mer hållbar väg och järnväg.

Arbetet med trumbytet innebär att Trafikverket tillfälligt behöver stänga väg 786 i Kärvsta för genomfart vid arbetsområdet från tisdag den 18 september till början av oktober 2023.

Under den tiden hänvisar vi till riksväg 90. Omledningen kan medföra cirka 5-20 minuter extra restid beroende på resmål.

Länk till webbnyhet: https://www.trafikverket.se/vasteraspby-langsele-trumbyte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.