Bron över Faxälven i Ramsele öppen för gång- och cykeltrafik till och med 31/10

Bron över Faxälven i Ramsele är fortsatt stängd för biltrafik, men är öppen för gång- och cykeltrafik fram till den 31 oktober.

Efter det kommer bron att stängas helt. Beslut om eventuell öppning för gång- och cykeltrafik kommer att tas inför sommaren nästa år.

Sweco kommer att utföra ytterligare undersökningar av bottenplattorna i älven under de närmaste veckorna. De kommer att använda en flotte och borrbandvagn för att genomföra undersökningarna. Resultaten från undersökningen kommer att användas för att upprätta en rapport om åtgärder och beräknade kostnader för att åtgärda problemen med bottenplattorna. Eventuella åtgärder kan tidigast utföras under 2024.