Vägavstängning Toppgränd och Vinkelbacken

Bild med marking av avstängda vägar

Ledningsarbete påbörjas veckan 18

Kommunen kommer att börja med ledningsarbeten på Toppgränd (röd markering) vecka 18.

Gång och cykelvägen till Vinkelbacken (grön markering) kommer att användas för biltrafik så boende kan ta sig upp till Söderleden.

Den preliminära bedömningen är att arbetet är klart vecka 35-36.