Lyssna på sidan Lyssna

Anslag/Bevis: Protokoll - Kommunfullmäktige 2024-06-19

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 59-85

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Siv Sjödin