Lyssna på sidan Lyssna

Anslag/Bevis: Protokoll - Pensionärsrådet 2024-03-20

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 10 - 16

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anna-Maria Andersson