Lyssna på sidan Lyssna

Anslag/Bevis: Protokoll Samordningsförbundet Sollefteå Styrelsemöte 2024-03-20

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

15-22

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Cecilia Ingelsson Lydig