Lyssna på sidan Lyssna

Anslag/Bevis: Protokoll - Utskottet för samhällsutveckling 2024-03-11

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 13-17

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Katarina Elfgren Jonasson