Lyssna på sidan Lyssna

Anslag/Bevis: Protokoll - Valnämnden 2024-01-30

Organ:

Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 1 - 9

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anna-Maria Andersson