Lyssna på sidan Lyssna

Anslag/Bevis: Protokoll - Jävsnämnden 2024-02-05

Organ:

Jävsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 1-6

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Katarina Elfgren Jonasson