Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2024-02-26

Organ:

Kommunfullmäktige

Kungörelsedatum:

Datum då kungörelsen sätts upp:

Datum då kungörelsen tas ned:

Förvaringsplats för handlingarna:

Sekretariatet

Ansvarig för kungörelsen:

Siv Sjödin