Lyssna på sidan Lyssna

Anslag/Bevis: Protokoll - Utskottet för unga och lärande 2023-11-16

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 70 - 76

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anna-Maria Andersson