Lyssna på sidan Lyssna

Anslag/Bevis: Protokoll - Utskottet för samhällsutveckling 2023-11-13

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 65-75

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Katarina Elfgren Jonasson