Lyssna på sidan Lyssna

Anslag/Bevis: Protokoll Kommunfullmäktige 2023-10-30

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 106-127

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Siv Sjödin