Lyssna på sidan Lyssna

Anslag/Bevis: Protokoll - Utskottet för vård och omsorg 2023-11-10

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§ 252S

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Cecilia Ingelsson Lydig