Lyssna på sidan Lyssna

Anslag/Bevis: Protokoll - Kommunala Pensionärsrådet 2023-10-31

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 25-32

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Katarina Elfgren Jonasson