Lyssna på sidan Lyssna

Anslag/Bevis: Protokoll - Jävsnämnden 2023-10-26

Organ:

Jävsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§ 10-14

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Katarina Elfgren Jonasson