Lyssna på sidan Lyssna

Kungörelse: Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2023-10-30

Organ:

Kommunfullmäktige

Kungörelsedatum:

Datum då kungörelsen sätts upp:

Datum då kungörelsen tas ned:

Förvaringsplats för handlingarna:

Sekretariatet

Ansvarig för kungörelsen:

Siv Sjödin

KUNGÖRELSE:

<<Lägg till Text>>