Lyssna på sidan Lyssna

Anslag/Bevis: Protokoll - Utskottet för samhällsutveckling 2023-10-16

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 59-64

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Katarina Elfgren Jonasson