Protokoll Samordningsförbundet Sollefteå Styrelsemöte 2023-08-31

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

25-39

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Cecilia Ingelsson Lydig