Anslag/Bevis: Protokoll Landsbygdsrådet 2023-04-05

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§10-15

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Siv Sjödin